Vệ sinh bệnh viện Nhi TW

Tổng quan dự án

Bệnh Viện Nhi TW

  • Địa chỉ: 18/879 La Thành, Đống Đa, Hà Nội.
  • Đặc điểm: Bệnh viện trung ương đầu ngành về nhi khoa.
  • Dịch vụ cung cấp: Dịch vụ vệ sinh bệnh viện.
  • Thời gian: Từ 2007 – nay.

Vệ sinh bệnh viện Nhi TW

Vệ sinh bệnh viện Nhi TW

Vệ sinh bệnh viện Nhi TW
Vệ sinh bệnh viện Nhi TW
Vệ sinh bệnh viện Nhi TW
Vệ sinh bệnh viện Nhi TW
Vệ sinh bệnh viện Nhi TW
Vệ sinh bệnh viện Nhi TW
Vệ sinh bệnh viện Nhi TW
Vệ sinh bệnh viện Nhi TW
Vệ sinh bệnh viện Nhi TW
Vệ sinh bệnh viện Nhi TW

Nhân viên vệ sinh bệnh viện Nhi TW

Dự án liên quan