Bệnh Viện TW Quân Đội 108

Vệ sinh bệnh viện 108

Tổng quan dự án

Bệnh Viện TW Quân Đội 108

  • Địa chỉ: 1 Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Đặc điểm: Bệnh viện trung ương trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam là bệnh viện tuyến cuối của quân đội ở khu vực phía bắc, có nhiệm vụ khám chữa bệnh cho cán bộ cấp cao trong quân đội, cán bộ cấp cao Đảng – Nhà nước, và các đối tượng khác.
  • Dịch vụ cung cấp:
    • Dịch vụ vệ sinh bệnh viện
    • Dịch vụ hỗ trợ hộ lý
  • Thời gian: Từ 2009 – nay.

Vệ sinh bệnh viện 108

Vệ sinh bệnh viện 108

Vệ sinh bệnh viện 108

Vệ sinh nhà vệ sinh bệnh viện
Vệ sinh nhà vệ sinh bệnh viện
Vệ sinh bệnh viện 108
Vệ sinh bệnh viện 108

Vệ sinh bệnh viện 108

Vệ sinh phòng mổ bệnh viện 108

Dịch vụ hỗ trợ hộ lý

Hỗ trợ hộ lý bệnh viện 108

Hỗ trợ hộ lý bệnh viện 108
Hỗ trợ hộ lý bệnh viện 108
Hỗ trợ hộ lý bệnh viện 108
Hỗ trợ hộ lý bệnh viện 108

Hỗ trợ hộ lý bệnh viện 108

Hoạt động đào tại đội ngũ nhân sự

Đạo tạo nhân sự Pan Services Hà Nội tại bệnh viện 108

Đạo tạo nhân sự Pan Services Hà Nội tại bệnh viện 108

Đạo tạo nhân sự Pan Services Hà Nội tại bệnh viện 108

Dự án liên quan