Bệnh Viện TW Quân Đội 108

Vệ sinh bệnh viện 108

Tổng quan dự án

Bệnh Viện TW Quân Đội 108

  • Địa chỉ: 1 Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội.
  • Đặc điểm: Bệnh viện trung ương trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam là bệnh viện tuyến cuối của quân đội ở khu vực phía bắc, có nhiệm vụ khám chữa bệnh cho cán bộ cấp cao trong quân đội, cán bộ cấp cao Đảng – Nhà nước, và các đối tượng khác.
  • Dịch vụ cung cấp:
    • Dịch vụ vệ sinh bệnh viện
    • Dịch vụ hỗ trợ hộ lý
  • Thời gian: Từ 2009 – nay.

Vệ sinh bệnh viện 108

Vệ sinh bệnh viện 108

Vệ sinh bệnh viện 108