Nhà máy Sumitomo Heavy Industries Vietnam

Nhà máy Sumitomo Heavy Industries Vietnam

Tổng quan dự án

Nhà máy Sumitomo Heavy Industries Vietnam

  • Địa chỉ: Khu Công Nghiệp Thăng Long, Võng La, Đông Anh, Hà Nội.
  • Dịch vụ cung cấp: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp nhà máy.
  • Thời gian: 2012 – nay.
Vệ sinh nhà máy Sumitomo
Vệ sinh nhà máy Sumitomo
Vệ sinh nhà máy Sumitomo
Dự án liên quan