Vệ sinh Tràng Tiền Plaza

Tổng quan dự án

Tràng Tiền Plaza

  • Địa chỉ: 24 Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
  • Đặc điểm: Trung tâm Thương mại đẳng cấp, sang trọng đầu tiên và duy nhất của Việt Nam.
  • Dịch vụ cung cấp: Dịch vụ vệ sinh trung tâm thương mại.
  • Thời gian: Từ 2012 – nay.
Vệ sinh Tràng Tiền Plaza
Vệ sinh Tràng Tiền Plaza
Vệ sinh Tràng Tiền Plaza
Vệ sinh Tràng Tiền Plaza
Vệ sinh Tràng Tiền Plaza
Vệ sinh Tràng Tiền Plaza
Vệ sinh Tràng Tiền Plaza
Vệ sinh Tràng Tiền Plaza
Vệ sinh Tràng Tiền Plaza
Vệ sinh Tràng Tiền Plaza
Vệ sinh Tràng Tiền Plaza
Vệ sinh Tràng Tiền Plaza
Vệ sinh Tràng Tiền Plaza
Vệ sinh Tràng Tiền Plaza

Vệ sinh Tràng Tiền Plaza

Vệ sinh Tràng Tiền Plaza

Dự án liên quan