Vệ sinh TTTM Savico Megamall

Tổng quan dự án

Trung tâm thương mại Savico Megamall

  • Địa chỉ: 7-9 Nguyễn Văn Linh, Long Biên, Hà Nội.
  • Dịch vụ cung cấp: Dịch vụ vệ sinh trung tâm thương mại.
  • Thời gian: Từ 2011 – nay.
Vệ sinh TTTM Savico Megamall
Vệ sinh TTTM Savico Megamall
Vệ sinh TTTM Savico Megamall
Vệ sinh TTTM Savico Megamall
Vệ sinh TTTM Savico Megamall
Vệ sinh TTTM Savico Megamall
Vệ sinh TTTM Savico Megamall
Vệ sinh TTTM Savico Megamall

Vệ sinh TTTM Savico Megamall

Vệ sinh TTTM Savico Megamall

Dự án liên quan