Làm việc hăng say – Đánh bay Covid

PAN Services Hà Nội “Làm việc hăng say – Đánh bay Covid”  Nhằm lan tỏa những câu chuyện, hình ảnh đẹp về phòng chống dịch