RewriteEngine On RewriteBase / RewriteRule ^index.php$ - [L] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-f RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} !-d RewriteRule . index.php [L] Ban quản lý chung cư là gì? Quyền hạn và nghĩa vụ

Ban quản lý chung cư là gì? Quyền hạn và nghĩa vụ của ban quản lý chung cư

Ban quản lý chung cư là gì? Thực tế, đây là đơn vị ký hợp đồng với ban quản trị chung cư, để thực hiện việc quản lý và vận hành chung cư một cách tối ưu nhất. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết các quyền và nghĩa vụ của ban quản lý chung cư tại bài viết dưới đây nhé!

1. Ban quản lý nhà chung cư là gì? Phân biệt ban quản lý và ban quản trị chung cư

Ban quản lý tòa nhà chung cư khác với ban quản trị ở chức năng, nhiệm vụ, quyền và nghĩa vụ. Chính vì vậy, đây là hai khái niệm khác nhau và là 2 chủ thể hoàn toàn khác nhau.

 • Đơn vị quản lý và vận hành nhà chung cư thực chất là ban quản lý của một chung cư. Đơn vị này ký hợp đồng với Bản quản trị để thực hiện việc quản lý chung cư và vận hành chung cư một cách tối ưu nhất.
 • Ban quản trị  tòa nhà là bộ phận, tổ chức có tư cách pháp nhân, có con dấu và được hoạt động theo mô hình Hội đồng quản trị của công ty cổ phần hoặc Ban chủ nhiệm của hợp tác xã.
Ban quản lý nhà chung cư sẽ kết hợp với Bản quản trị để thực hiện việc quản lý chung cư
Ban quản lý nhà chung cư sẽ kết hợp với Bản quản trị để thực hiện việc quản lý chung cư và vận hành chung cư một cách tối ưu nhất

2. Điều kiện về chức năng, năng lực đối với ban quản lý tòa nhà chung cư

Ban quản lý tòa nhà chung cư phải có tên trong danh sách được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản của Bộ Xây dựng, đáp ứng các điều kiện về chức năng năng lực theo Khoản 2 Điều 105 Luật Nhà ở như sau:

 • Ban quản lý chung cư được thành lập, tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc Luật hợp tác xã. Ban quản lý chung cư có chức năng quản lý và vận hành tòa nhà chung cư.
 • Ban quản lý chung cư phải có đầy đủ các bộ phận chuyên môn, có nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư, như:  Bộ phận kỹ thuật, bảo vệ an ninh, dịch vụ, vệ sinh, môi trường…
 • Có đầy đủ đội ngũ cán bộ, nhân viên, chuyên viên đáp ứng yêu cầu thiết yếu về quản lý và vận hành nhà tại các  lĩnh vực: Xây dựng, kỹ thuật điện, nước, PCCC, vận hành các trang thiết bị gắn với nhà chung cư. Đội ngũ này phải có giấy chứng nhận đào tạo chuyên nghiệp, đủ chuyên môn, nghiệp vụ về quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Ban quản lý chung cư đang thực hiện công việc
Ban quản lý chung cư phải có đủ điều kiện, kỹ thuật, chức năng quản lý và vận hành tòa nhà chung cư

Xem thêm: Công việc của ban quản trị chung cư đầy đủ, chi tiết

3. Quyền hạn và nghĩa vụ của ban quản lý vận hành nhà chung cư

Ban quản lý vận hành nhà chung cư có các quyền và nghĩa vụ được quy định theo Điều 42 Thông tư 02/2016:

 • Thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư theo hợp đồng đã ký kết với Bản quản trị hoặc người quản lý chung cư. Tuân thủ quy định của Quy chế này; thực hiện công tác bảo trì các phần thuộc sở hữu chung của chung cư theo hợp đồng đã ký.
 • Có nghĩa vụ ký các hợp đồng phụ với các bên cung cấp dịch vụ liên quan trong việc quản lý vận hành nhà chung cư (nếu có); đảm bảo hiệu quả và giám sát thực hiện các dịch vụ liên quan..
 • Trong việc thu, nộp các khoản kinh phí tại chung cư, bản quản lý có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản. Thông báo đến cư dân các yêu cầu, nội dung cần chú ý trường hợp xảy ra thiên tai, hỏa hoạn, cháy nổ, dịch bệnh. Lắp đặt các thiết bị liên quan trong phần sở hữu chung của chung cư.
 • Phụ trách thu kinh phí quản lý vận hành nhà chung cư đúng theo thỏa thuận với người sử dụng nhà chung cư, chủ sở hữu. Thu và chi trả thù lao cho các thành viên Ban quản trị nhà chung cư, các khoản phí này sẽ chi trả  theo quyết định của hội nghị nhà chung cư.
 • Báo cáo công khai về tình hình thu chi, công tác quản lý vận hành nhà chung cư với Ban quản trị nhà chung cư 6 tháng 1 lần. Báo cáo tình hình quản lý vận hành nhà chung cư tại hội nghị nhà chung cư. Tổng hợp ý kiến góp ý của cư dân về việc cung cấp dịch vụ quản lý và vận hành nhà chung cư.
 • Giải quyết các vấn đề khác có liên quan, có thể phối hợp cùng ban quản trị để giải quyết trong quá trình quản lý vận hành nhà chung cư.
 • Chấp hành các quyết định về giải quyết, xử lý của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các việc liên quan đến tòa nhà.
 • Thực hiện các quyền và trách nhiệm khác, có thể thỏa thuận trong hợp động hoặc hội nghị nhà chung cư.
Ban quản lý có trách nhiệm thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư
Ban quản lý có trách nhiệm thực hiện quản lý vận hành nhà chung cư theo hợp đồng đã ký kết với Bản quản trị hoặc người quản lý chung cư

4. Các quy định khác về ban quản lý vận hành tòa nhà chung cư cần biết

4.1. Ban quản lý chung cư có thể là những ai, đơn vị nào?

Theo Khoản 2 Điều 27 Thông tư số 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng:

Chủ đầu tư có thể trực tiếp thực hiện quản lý vận hành hoặc ủy thác cho đơn vị khác có chức năng, năng lực theo quy định tại Khoản 1 Điều 28 của Quy chế này để quản lý vận hành nhà chung cư khi chưa tổ chức được hội nghị nhà chung cư lần đầu.

Sau khi tổ chức được hội nghị nhà chung cư lần đầu thì Ban quản trị chung cư có thể:

 • Ký hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành với chủ đầu tư nếu chủ đầu tư có chức năng, năng lực quản lý vận hành nhà chung cư và tham gia quản lý vận hành
 • Hoặc ký với đơn vị có chức năng, năng lực quản lý vận hành khác được chủ đầu tư ủy thác.

Lưu ý: Trường hợp nhà chung cư không có thang máy thì hội nghị nhà chung cư quyết định thuê đơn vị quản lý vận hành hoặc tự quản lý vận hành; nếu thuê đơn vị quản lý vận hành thì phải tuân thủ quy định về quản lý vận hành nhà chung cư.

Xem thêm: 

4.2. Số lượng đơn vị quản lý tòa nhà đối với chung cư

Theo Khoản 3 Điều 27 Thông tư số 02/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng, quy định về số lượng đơn vị quản lý tòa nhà đối với nhà chung cư:

Mỗi tòa nhà chung cư chỉ có 01 đơn vị quản lý vận hành. Đối với cụm nhà chung cư thì có thể có một đơn vị quản lý vận hành hoặc mỗi tòa nhà trong cụm có 01 đơn vị quản lý vận hành riêng theo quyết định của hội nghị cụm nhà chung cư.

Trường hợp mỗi tòa nhà trong cụm có một đơn vị quản lý vận hành riêng thì Ban quản trị cụm nhà chung cư thống nhất với các đơn vị quản lý vận hành để thực hiện quản lý vận hành các công trình, hệ thống kỹ thuật dùng chung cho cụm nhà chung cư.

Lưu ý: Trường hợp đơn vị quản lý vận hành thực hiện không đúng các thỏa thuận và thuộc diện phải chấm dứt hợp đồng đã ký kết hoặc bị xóa tên khỏi Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản và của Bộ Xây dựng thì Ban quản trị tổ chức họp hội nghị nhà chung cư bất thường để xem xét, quyết định thay thế đơn vị quản lý vận hành khác.

Ban quản lý tòa nhà chung cư cần đảm bảo các chức năng cần có
Nếu ban quản lý làm việc không đúng chức trách, Hội nghị nhà chung cư sẽ bàn bạc và quyết định tìm một ban quản lý mới

5. Tại sao cần thuê ban quản lý chung cư chuyên nghiệp?

Ban quản lý chung cư chính là các đơn vị, công ty quản lý tòa nhà chung cư có đủ điều kiện về chức năng, năng lực theo quy định Pháp luật. Việc thuê đơn vị quản lý chuyên nghiệp sẽ đem lại nhiều lợi ích cho ban quản trị, chủ đầu tư, chủ tòa nhà và cả cư dân, khách hàng đang sinh sống, làm việc trong tòa nhà. Cụ thể:

 • Đối với ban quản trị tòa nhà chung cư: Giúp giảm tải khối lượng công việc cho ban quản trị tập trung vào các vấn đề khác trong quá trình quản lý vận hành tòa nhà.
 • Đối với chủ tòa nhà, chủ đầu tư: 
  • Giảm chi phí vận hành: được tư vấn, đưa ra các phương án, chiến lược sử dụng tòa nhà hiệu quả. Giúp tòa nhà vận hành một cách khoa học, hợp lý. Giúp chủ đầu tư quản lý các khoản thu chi minh bạch, rõ ràng, hạn chế chi phí để vận hành tòa nhà.
  • Bảo đảm và gia tăng giá trị của tòa nhà, tăng doanh thu: Thu hút được nhiều khách hàng nhờ được vận hành chuyên nghiê, cơ sở vật chất tốt, hệ thống kỹ thuật hoạt động nhịp nhàng, tiện ích.
 • Đối với cư dân: 
  • Người dân tại tòa nhà có ban quản lý hoạt động chuyên nghiệp sẽ có được môi trường sống an toàn, đảm bảo vệ sinh để yên tâm “an cư lạc nghiệp”.
  • Đảm bảo các quyền lợi và nghĩa vụ hợp pháp, hợp lý của cư dân: Ban quản lý chung cư uy tín, chuyên nghiệp làm việc theo quy trình, có tiêu chuẩn đánh giá, đảm bảo quyền lợi đi kèm trách nhiệm của cư dân. Đặc biệt, các khoản phí quản lý dịch vụ chung cư được công khai minh bạch, hạn chế việc xảy ra tranh chấp.

Nếu bạn đang có nhu cầu tìm kiếm một đơn vị quản lý vận hành tòa nhà chung cư chuyên nghiệp, kinh nghiệm và nhân viên được đào tạo bài bản, hãy lựa chọn Pan Services Hà Nội. Được hậu thuẫn từ tập đoàn mẹ Nihon Housing – tập đoàn Quản lý BĐS số 1 Nhật Bản, Pan Services Hà Nội áp dụng những tiêu chuẩn và nghiệp vụ bài bản.

Nihon Housing - đon vị cung cấp dịch vụ quản lý tòa nhà kiểu Nhật
Pan services Hà Nội được hậu thuẫn từ tập đoàn mẹ – Nihon Housing tập đoàn Quản lý BĐS số 1 Nhật Bản

Pan Services Hà Nội đã có kinh nghiệm quản lý tòa nhà chung cư với một số dự án lớn trong đó nổi bật là tổ hợp chung cư 6th Element, với tổng diện tích 24.088 m2 nằm tại ô đất 17HH1 khu đô thị Tây Hồ Tây, quận Tây Hồ, Hà Nội.

Trên đây là những thông tin giải đáp chi tiết về ban quản lý chung cư là gì và những nghĩa vụ, trách nhiệm của đội ngũ này. Nếu bạn cần được tư vấn về xây dựng ban quản lý chung cư chuyên nghiệm cũng như thuê dịch vụ quản lý tòa nhà hãy liên hệ ngay với Pan Services Hà Nội nhé:

Bài viết này hữu ích như thế nào?

Nhấp vào một ngôi sao để xếp hạng nó!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số vote: 1

Không có phiếu bầu nào cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

+1
Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN