Phí quản lý khu đô thị là gì? Những thông tin nhất định cần phải biết

Phí quản lý khu đô thị là chi phí vận hành và quản lý những tiện ích phục vụ cư dân khu đô thị. Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn về chi phí này để có những thông tin chính xác nhé!

1. Phí quản lý khu đô thị là gì?

Phí quản lý khu đô thị là loại phí do ban quản lý và vận hành khu đô thị thay mặt cho chủ đầu tư thu từ cư dân và các doanh nghiệp sinh sống và làm việc trong khu vực khu đô thị. Phí quản lý này dùng để đảm bảo những quyền lợi của người dân, để cư dân được hưởng những tiện ích của khu đô thị mang lại. Đồng thời, ban quản lý sẽ duy trì hoạt động của khu đô thị dựa trên một phần kinh phí này.

Khu đô thị cần được cần được quản lý khoa học để khai thác hết giá trị
Khu đô thị cần được cần được quản lý khoa học để khai thác hết giá trị

Xem thêm: Quản lý khu đô thị là gì? Những điều cần biết về quản lý khu đô thị

2. Phí quản lý khu đô thị dùng để làm gì?

Chi phí quản lý được chia thành chi phí nội khu và chi phí vận hành ngoại vi toàn dự án. Các khoản chi phí này cụ thể được dùng với mục đích cụ thể như sau:

Đối với quản lý vận hành nội khu, các chi phí sẽ bao gồm:

 • Chi phí năng lượng tiêu thụ như: điện, nước công cộng.
 • Chi phí chi trả cho các đơn vị thuê ngoài như: Bảo vệ, an ninh, vệ sinh, thu gom rác thải, xịt khử khuẩn, xịt côn trùng…
 • Chi phí bảo hiểm: Bảo hiểm cháy nổ, trách nhiệm cho bên thứ ba và các khoản bảo hiểm tuỳ vào đặc trưng khu đô thị…
 • Phí vận hành hệ thống kỹ thuật: Đo điện trở, đảm bảo xem xét nước sinh hoạt, dọn rửa hồ bơi, hóa chất hồ bơi, sửa chữa các hạng mục chung…
 • Các chi phí khác: diễn tập phòng cháy chữa cháy, các sự kiện cộng đồng…
 • Các chi phí điều hành, nhân sự, văn phòng và các chi phí điều hành khác.
Chi phí quản lý được tận dụng để vận hành khu đô thị một cách nhịp nhàng nhất
Chi phí quản lý được tận dụng để vận hành khu đô thị một cách nhịp nhàng nhất

Chi phí vận hành ngoại vi toàn dự án quản lý đô thị bao gồm:

 • Chi phí năng lượng tiêu thụ: Điện, nước công cộng
 • Chi phí các đơn vị dịch vụ thuê ngoài như: Dịch vụ vệ sinh, an ninh, phòng cháy chữa cháy, xịt côn trùng, khử khuẩn, thu gom rác…
 • Chi phí vận hành hệ thống kỹ thuật: Chi phí sửa chữa các hạng mục chung, báo cáo giám sát môi trường, chi phí sửa chữa nhỏ…
 • Chi phí điều hành: Chi phí nhân sự, văn phòng, các chi phí vận hành khác…

Các hạng mục này sẽ được điều chỉnh chi phí dựa trên đặc thù và yêu cầu của từng khu đô thị, nhằm đáp ứng yêu cầu dân cư một cách tối đa. Các mức phí quản lý khu đô thị sẽ được điều chỉnh theo giá thị trường, tỷ lệ lạm phát, % trượt giá mỗi năm của thị trường.

3. Cách dự toán chi phí quản lý khu đô thị

Các yếu tố của dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị được xác định như sau:

3.1. Chi phí trực tiếp

Bao gồm chi phí nhân công, chi phí vật liệu và chi phí sử dụng xe máy, thiết bị.

Chi phí trực tiếp

= ∑

Khối lượng của từng loại công tác dịch vụ công ích đô thị

x

Đơn giá của từng loại công tác dịch vụ công ích đô thị

a) Trên cơ sở kế hoạch theo định kỳ hoặc nhiệm vụ đột xuất do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao, khu đô thị sẽ xác định được khối lượng của từng loại công tác dịch vụ công ích đô thị hiện có.

b) Đơn giá của từng loại công tác dịch vụ công ích đô thị sẽ bao gồm giá của các vật liệu, nhân công và chi phí sử dụng xe máy và các thiết bị.

Đơn giá vật liệu sẽ được xác định theo công thức:

Đơn giá vật liệu

= ∑

Định mức hao phí từng loại vật liệu

x

Giá của từng loại vật liệu tương ứng

 • Định mức hao phí từng loại vật liệu là định mức để thực hiện xong một đơn vị công việc theo định mức dự toán do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định hoặc Bộ Xây dựng công bố.
 • Giá của từng loại vật liệu là giá thị trường của từng loại vật liệu, đảm bảo tính cạnh tranh và được xác định trên cơ sở giá do địa phương công bố, giá đã được áp dụng trước đó hoặc báo giá của các nhà sản xuất (giá vật liệu cấu thành trong đơn giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng).
Phí quản lý khu đô thị được cấu thành từ nhiều chi phí khác nhau
Phí quản lý khu đô thị được cấu thành từ nhiều chi phí khác nhau

Đơn giá nhân công là toàn bộ chi phí nhân công được xác định theo công thức:

Đơn giá nhân công

= ∑

Định mức hao phí ngày công cấp bậc để thực hiện một đơn vị khối lượng công tác dịch vụ công ích đô thị

x

Tiền lương ngày công cấp bậc của nhân công trực tiếp tương ứng

 • Định mức hao phí ngày công cấp bậc để thực hiện một đơn vị khối lượng công tác dịch vụ công ích đô thị do Bộ Xây dựng công bố hoặc UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định.
 • Tiền lương ngày công cấp bậc của nhân công trực tiếp được quy định theo luật của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (Thông tư số 26/2015/BLĐTBXH) ngày 14/7/2015 của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội,  thông tư này hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách Nhà nước).

Đơn giá sử dụng xe máy, thiết bị được xác định theo công thức sau:

Đơn giá sử dụng xe máy, thiết bị

= ∑

Định mức hao phí ca xe máy, thiết bị của từng loại xe máy, thiết bị

x

Giá ca xe máy, thiết bị tương ứng

 • Định mức hao phí xe máy, thiết bị của từng loại xe máy, thiết bị được xác định theo định mức dự toán do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định hoặc Bộ Xây dựng công bố.
 • Giá ca xe máy, thiết bị được xác định theo Bộ Xây dựng hướng dẫn hoặc theo giá ca xe máy, thiết bị do địa phương quy định.
 • Tiền lương của thợ điều khiển thiết bị được xác định như tiền lương cấp bậc của nhân công trực tiếp theo hướng dẫn tại mục 2 Điều này.
khu đô thị với nhiều phương tiện di chuyển
Mức chi phí sẽ do UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quy định hoặc Bộ Xây dựng công bố

3.2. Chi phí quản lý chung

Chi phí quản lý chung của một khu đô thị ao gồm các chi phí quản lý của doanh nghiệp và chi phí khấu hao, sửa chữa tài sản cố định.

Chi phí quản lý của doanh nghiệp: bao gồm các chi phí cho bộ máy quản lý và điều hành doanh nghiệp, các chi phí trực tiếp và gián tiếp phục vụ cho công tác quản lý, dụng cụ lao động, chi phí cho công nhân, chi trả lãi vay các tổ chức tín dụng khác, vốn ngân hàng, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp…

Chi phí quản lý của doanh nghiệp do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định. Chi phí này sẽ được xác định theo quy định cụ thể dưới đây:

Chi phí quản lý của doanh nghiệp so với chi phí nhân công trực tiếp (đơn vị %).

TT Loại hình dịch vụ công ích Định mức
1 Xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị;

Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị.

< 60%
2 Bảo dưỡng hệ thống thoát nước đô thị và xử lý nước thải đô thị;

Duy trì nghĩa trang đô thị;

Duy trì phát triển hệ thống cây xanh đô thị.

< 65%

Chi phí quản lý của doanh nghiệp so với chi phí sử dụng xe máy, thiết bị

 • Đối với khối lượng dịch vụ có chi phí sử dụng xe máy, thiết bị > 60%  so với chi phí trực tiếp thì chi phí quản lý của doanh nghiệp sẽ được tính tỷ lệ không quá 5% chi phí trực tiếp.
 • Trường hợp khu đô thị có đặc thù riêng, chi phí quản lý của doanh nghiệp không thể xác định đúng dựa theo mức tỷ lệ trên thì UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ xem xét và quyết định phần chi phí này.

Chi phí khấu hao, sửa chữa tài sản cố định:

Chi phí này được thực hiện theo quy định quản lý, sử dụng, trích khấu hao tài sản cố định của Bộ Tài chính.

3.3. Lợi nhuận định mức và thuế giá trị gia tăng (nếu có)

Lợi nhuận định mức: Được tính với tỷ lệ dưới 5% chi phí quản lý chung và chi phí trực tiếp trong tổng chi phí thực hiện khu đô thị.

Thuế giá trị gia tăng: Được xác định theo quy định của Bộ Tài chính dựa trên chế độ nộp, thu và khấu trừ thuế giá trị gia tăng.

Việc xác định các yếu tố ảnh hưởng đến phí quản lý khu đô thị rất quan trọng. Bởi đây sẽ là phần chi phí ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của cư dân/khách hàng sinh sống và làm việc tại khu đô thị. Một khu đô thị khi sử dụng dịch vụ quản lý của đơn vị chuyên nghiệp uy tín sẽ có thể đảm bảo các quyền lợi đi kèm nghĩa vụ của các bên một cách tối ưu nhất, tránh được các mâu thuẫn, tranh chấp do nhà quản lý thiếu chuyên nghiệp.

đội ngũ nhân viên quản lý khu đô thị
Pan Services sở hữu đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp được tuyển chọn và đào tạo bài bản

Pan Services Hà Nội là đơn vị quản lý và vận hành BĐS uy tín với nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

Với quy trình quản lý chuẩn Nhật Bản do công ty mẹ – tập đoàn Nihon Housing – đơn vị hàng đầu Nhật Bản về lĩnh vực quản lý bất động sản hậu thuẫn. Hơn hết, chi phí quản lý khu đô thị của Pan Services Hà Nội phù hợp với thị trường Việt Nam, vận hành bộ máy một cách tinh giản nhất để tiết kiệm chi phí tối đa đồng thời đem đến chất lượng quản lý cho khách hàng.

Liên hệ với chúng tôi tại:

Bài viết này hữu ích như thế nào?

Nhấp vào một ngôi sao để xếp hạng nó!

Đánh giá trung bình 0 / 5. Số vote: 0

Không có phiếu bầu nào cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

0
Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN