Mẫu quy trình quản lý cơ sở hạ tầng khu đô thị từ Pan Services Hà Nội

quy trình quản lý cơ sở hạ tầng phù hợp, hiệu quả sẽ giúp chủ đầu tư, ban quản lý khu đô thị tối ưu hóa công tác quản lý cơ sở hạng tầng. Quản lý hiệu quả sẽ góp phần giúp khu đô thị của bạn vận hành đúng kế hoạch, mục tiêu hướng đến, gia tăng giá trị và lợi nhuận. Bạn hãy cùng Pan Services Hà Nội tìm hiểu mẫu quy trình quản lý cơ sở hạ tầng khu đô thị qua bài viết sau.

1. Quy trình chung về quản lý cơ sở hạ tầng khu đô thị

Quản lý cơ sở hạ tầng tại mỗi khu đô thị khác nhau sẽ có đặc thù riêng, thực tế triển khai có những điểm khác nhau. Tuy nhiên, xét về quy trình chung thì quản lý cơ sở hạ tầng khu đô thị có thể thực hiện theo các bước như sau:

 • Bước 1: Lập kế hoạch quản lý và giám sát cơ sở hạ tầng.
 • Bước 2: Kiểm tra tình trạng thực tế cơ sở hạ tầng, trang thiết bị.
 • Bước 3: Ghi nhận và báo cáo ban quản lý khu đô thị phê duyệt kế hoạch.
 • Bước 4: Ban quản lý xem xét phê duyệt kế hoạch. Trường hợp kế hoạch không phù hợp sẽ yêu cầu thực hiện lại bước 3. Trường hợp kế hoạch phù hợp và được phê duyệt sẽ chuyển sang bước 5.
 • Bước 5: Thông báo đến các bộ phận, nhân viên liên quan đến việc thực hiện kế hoạch. Điều này sẽ giúp đội ngũ tham gia kế hoạch chủ động, đạt được hiệu quả và mục tiêu công việc.
 • Bước 6: Lập kế hoạch sửa chữa, khắc phục, bảo trì cơ sở hạ tầng.
 • Bước 7: Các bộ phận và nhân sự liên quan sẽ triển khai kế hoạch quản lý cơ sở hạ tầng theo đúng nội dung, mục tiêu, tiến độ yêu cầu.
 • Bước 8: Bộ phận nghiệp vụ sẽ tiến hành giám sát việc thực hiện kế hoạch của các bộ phận, nhân sự liên quan.
 • Bước 9: Lập báo cáo và lưu trữ hồ sơ lên hệ thống quản lý chung.
Cơ sở hạ tầng đô thị cần được quản lý theo quy trình
Để quản lý cơ sở hạ tầng khu đô thị, chủ đầu tư, ban quản lý sẽ cần một kế hoạch tổng thể, phù hợp với thực tế vận hành của khu đô thị

Xem thêm: Công tác quản lý cơ sở vật chất tòa nhà gồm những công việc gì?

2. Quy trình quản lý môi trường đô thị

Để quản lý môi trường đô thị, chủ đầu tư, ban quản lý có thể thực hiện theo quy trình sau:

 • Bước 1: Ban quản lý sẽ tiến hành thu thập thông tin về hệ thống cây xanh để lập bản đồ tuyến cây, mảng xanh, các công trình phụ trợ, thiết bị thuộc vườn hoa, công viên. Thông tin về vệ sinh môi trường như thông số kỹ thuật, hình ảnh, tài liệu, vị trí các công trình cấp nước…
 • Bước 2: Ban quản lý sẽ tiến hành biên tập, lập bản đồ để theo dõi tổng thể môi trường đô thị. Bản đồ được lập cần đảm bảo thể hiện được số cây xanh, công trình môi trường trên toàn bộ hệ thống đô thị.
 • Bước 3: Lập kế hoạch quản lý tương ứng, phù hợp với hiện trạng môi trường đô thị.
 • Bước 4: Ban quản lý sẽ tiến hành phân công nhân sự thực hiện các công việc như chăm sóc, cắt tỉa, trồng cây xanh… theo thời gian định kỳ hàng tuần/ tháng hoặc theo các mốc thời gian cụ thể. Phân công nhân sự thực hiện việc vận chuyển và xử lý rác thải đáp ứng nhanh chóng nhu cầu của khu đô thị.
 • Bước 5: Ban quản lý sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát việc cắt tỉa, chặt hạ hoặc di dời cây xanh. Đồng thời, giám sát công tác vận chuyển, xử lý rác thải thông qua nhật ký thu gom rác.
 • Bước 6: Quản lý, giám sát các phương tiện ra vào khu đô thị để chăm sóc cây xanh, thu gom rác như xe bồn, xe nâng, xe rác… Việc quản lý, giám sát các phương tiện này nhằm đảm bảo an ninh, trật tự của khu đô thị.
 • Bước 7: Tiếp nhận phản ánh kiến nghị, sự cố của cư dân về hệ thống cây xanh, xử lý rác thải, môi trường đô thị.
 • Bước 8: Lập báo cáo sau khắc phục và lưu trữ để thông tin cụ thể đến chủ đầu tư trên hệ thống theo dõi chung.
Môi trường khu đô thị
Môi trường đô thị sẽ được cải thiện với hệ thống cây xanh được trồng, chăm sóc theo quy trình phù hợp

3. Quy trình quản lý cấp thoát nước đô thị

Về công tác quản lý cấp thoát nước đô thị, chủ đầu tư, ban quản lý có thể tham khảo thực hiện theo quy trình sau:

 • Bước 1: Ban quản lý tiến hành thu thập thông tin, dữ liệu về hệ thống cấp thoát nước,nhà máy nước, trạm bơm, đường ống, trụ cứu hỏa, trạm xử lý nước thải, tuyến cống… của khu đô thị
 • Bước 2: Lập bản đồ số hệ thống cấp thoát nước: thông số kỹ thuật, hình ảnh, tài liệu, vị trí các công trình cấp nước, các hệ thống nạo vét hệ thống cống, mương, trạm bơm…
 • Bước 3: Kiểm tra định kỳ, phát hiện những hư hỏng cần nâng cấp, sửa chữa
 • Bước 4: Ban quản lý sẽ lập kế hoạch sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng kịp thời các sự cố cấp thoát nước.
 • Bước 5: Phân công nhân sự, bộ phận phù hợp để thực hiện sửa chữa, nâng cấp hệ thống cấp thoát nước.
 • Bước 6: Quản lý, giám sát công tác kiểm tra, sửa chữa, bảo trì. Điều này sẽ giúp đảm bảo việc thực hiện sửa chữa, bảo trì được thực hiện đúng theo kế hoạch, mục tiêu đã đề ra.
 • Bước 7: Quản lý, giám sát phương tiện sửa chữa, bảo trì: Ban quản lý sẽ cần đảm bảo quản lý, giám sát phương tiện sửa chữa, bảo trì như xe bồn hút, xe nâng, xe cẩu…
 • Bước 8: Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị các sự cố như vỡ đường ống nước, vỡ trụ cứu hỏa, hệ thống cấp nước không hoạt động…
 • Bước 9: Lập báo cáo sau khắc phục và lưu trữ: Sau khi khắc phục, bảo trì hệ thống cấp thoát nước khu đô thị, ban quản lý lập báo cáo để thông tin đến chủ đầu tư và lưu trữ trên hệ thống lưu trữ thông tin chung của khu đô thị.
Quản lý cơ sở hạ tầng cấp thoát nước theo quy trình
Ban quản lý khu đô thị có trách nhiệm tiếp nhận nhanh chóng, kịp thời các phản ánh, kiến nghị của cư dân về cấp thoát nước

4. Quy trình quản lý chiếu sáng đô thị

Hệ thống chiếu sáng đô thị sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, sinh hoạt của cư dân sinh sống, làm việc trong khu đô thị. Vì vậy ban quản lý cơ sở hạ tầng cần có quy trình phù hợp cho hạng mục này. Về cơ bản quy trình sẽ bao gồm những bước sau:

 • Bước 1: Thu thập, cập nhật dữ liệu về trạm biến áp, tủ điện, cột đèn (điểm sáng), trạm biến áp… để phục vụ việc lập bản đồ mạng lưới chiếu sáng.
 • Bước 2: Lập bản đồ số mạng lưới chiếu sáng: Trên cơ sở dữ liệu, thông tin thu thập được, ban quản lý sẽ tiến hành lập bản đồ số mạng lưới chiếu sáng.
 • Bước 3: Tùy theo từng khu vực của khu đô thị, ban quản lý sẽ xây dựng kế hoạch vận hành hệ thống chiếu sáng phù hợp.
 • Bước 4: Kiểm tra định kỳ giúp ban quản lý phát hiện ra những hư hỏng, những thiết bị chiếu sáng cần nâng cấp, sửa chữa.
 • Bước 5: Trên cơ sở kiểm tra định kỳ, phát hiện những thiết bị hư hỏng, ban quản lý sẽ lập kế hoạch sửa chữa các thiết bị chiếu sáng.
 • Bước 6: Tùy theo đặc thù công việc sửa chữa, nâng cấp, ban quản lý sẽ phân công nhân sự, bộ phận tiến hành sửa chữa phù hợp.
 • Bước 7: Quản lý, giám sát quá trình sửa chữa, nâng cấp để đảm bảo kế hoạch, mục tiêu được thực hiện đúng, đủ, đạt yêu cầu đề ra.
 • Bước 8: Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị, thông tin sự cố liên quan đến mạng lưới chiếu sáng từ cư dân sinh sống, làm việc trong khu đô thị.
 • Bước 9: Sau khi khắc phục các sự cố về hệ thống chiếu sáng đô thị, ban quản lý sẽ cần lập báo cáo gửi tới chủ đầu tư.
Hệ thống chiếu sáng cần được quản lý theo quy trình cụ thể
Hệ thống chiếu sáng sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt, đời sống của cư dân sinh sống, làm việc trong khu đô thị

5. Quy trình quản lý công trình đô thị

Để quản lý công trình đô thị, chủ đầu tư, ban quản lý cơ sở hạ tầng có thể thực hiện theo quy trình sau:

 • Bước 1: Cập nhật và nghiên cứu thông tin, dữ liệu phục vụ việc lập bản đồ công trình ngầm đô thị. Các dữ liệu cần thu thập và nghiên cứu có thể kể đến như: nhà ở, công trình giao thông, tuyến cáp, tuyến cấp nước, thoát nước…
 • Bước 2: Căn cứ theo các thông tin công trình đô thị đã thu thập, nghiên cứu, ban quản lý sẽ tiến hành biên tập, lập bản đồ số để dễ dàng theo dõi, quản lý.
 • Bước 3: Để quản lý công trình đô thị một cách hiệu quả, ban quản lý sẽ cần xây dựng kế hoạch vận hành tổng thể.
 • Bước 4: Ban quản lý tiến hành kiểm tra định kỳ để phát hiện những hư hỏng, các công trình đô thị xuống cấp cần nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa.
 • Bước 5:Tùy theo đặc thù, yêu cầu của mỗi công trình khác nhau, ban quản lý sẽ tiến hành phân công nhân sự thực hiện nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa cụ thể.
 • Bước 6: Quản lý, giám sát nhân sự thực hiện nâng cấp, bảo dưỡng, sửa chữa công trình đô thị nhằm đảm bảo quá trình thực hiện đạt hiệu quả.
 • Bước 7: Tiếp nhận nhanh chóng, kịp thời những phản ánh, kiến nghị, thông tin về sự cố công trình đô thị từ cư dân sinh sống, làm việc trong khu đô thị.
 • Bước 8: Lập báo cáo gửi chủ đầu tư và lưu trữ báo cáo trên hệ thống lưu trữ thông tin chung của khu đô thị.
Quản lý công trình đô thị cần được thực hiện thường xuyên, định kỳ
Quản lý công trình đô thị cần được thực hiện thường xuyên, định kỳ

Xem thêm: Thông tin & nhiệm vụ của ban quản lý cơ sở hạ tầng khu đô thị

Mỗi mô hình bất động sản, khu đô thị khác nhau sẽ có đặc thù, quy trình quản lý cơ sở hạ tầng khác nhau. Do đó, chủ đầu tư và ban quản lý nên căn cứ theo đặc thù riêng của bất động sản, khu đô thị của mình để xây dựng quy trình phù hợp nhất.

Để xây dựng một quy trình quản lý hiệu quả cho khu đô thị của mình, chủ đầu tư cần một đơn vị chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm tư vấn và đồng hành.

Pan Services Hà Nội là đơn vị quản lý BĐS uy tín được khách hàng tin tưởng và lựa chọn nhờ hội tụ nhiều ưu điểm như: kinh nghiệm tư vấn, xây dựng quy trình quản lý cơ sở hạ tầng cho nhiều mô hình BĐS khác nhau. Tích hợp nhiều công nghệ thông minh trong quản lý cơ sở hạ tầng. Quy trình chuyên nghiệp chuẩn Nhật Bản và đội ngũ nhân sự chất lượng, giàu kinh nghiệm.

Đội ngũ Pan Services Hà Nội có bề dày kinh nghiệm trong triển khai quy trình quản lý cơ sở hạ tầng khu đô thị
Đội ngũ Pan Services Hà Nội có bề dày kinh nghiệm trong tư vấn xây dựng và triển khai quy trình quản lý cơ sở hạ tầng khu đô thị

Đội ngũ Pan Services Hà Nội luôn sẵn sàng đồng hành cùng bạn trong việc tư vấn xây dựng và triển khai quy trình quản lý cơ sở hạ tầng. Bạn có thể liên hệ với Pan Services Hà Nội ngay hôm nay để nhận được những tư vấn nhanh chóng và chính xác nhất.

Bài viết này hữu ích như thế nào?

Nhấp vào một ngôi sao để xếp hạng nó!

Đánh giá trung bình 0 / 5. Số vote: 0

Không có phiếu bầu nào cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

0
Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN