Thông tin & nhiệm vụ của ban quản lý cơ sở hạ tầng khu đô thị

Ban quản lý cơ sở hạ tầng khu đô thị có vai trò giám sát, vận hành và điều phối các hoạt động của khu đô thị một cách hiệu quả. Bạn hãy cùng Pan Services Hà Nội tìm hiểu về ban quản lý hạ tầng khu đô thị qua bài viết sau.

1. Ban quản lý cơ sở hạ tầng khu đô thị là gì?

Ban quản lý cơ sở hạ tầng khu đô thị là đơn vị quản lý và vận hành mọi hoạt động liên quan đến cơ sở hạ tầng của khu đô thị. Ban quản lý sẽ giữ vai trò tổ chức, điều phối và vận hành hạ tầng kỹ thuật đô thị và hạ tầng xã hội đô thị nhằm xác lập trật tự, đảm bảo mọi hoạt động của khu đô thị vận động theo theo mục tiêu phát triển của khu đô thị định ra.

Ban quản lý được ký hợp đồng với chủ đầu tư dự án để thực hiện nhiệm vụ quản lý và vận hành cho khu đô thị. Đồng thời, được Cục quản lý và thị trường bất động sản xét duyệt, đăng tải đầy đủ văn bản hoạt động trên cổng thông tin của Bộ Xây dựng.

Ban quản lý Pan Services Hà Nội
Các hoạt động của ban quản lý cơ sở hạ tầng khu đô thị đều hướng đến đảm bảo mọi hoạt động của khu đô thị vận động đúng mục tiêu

2. Công việc của ban quản lý cơ sở hạ tầng khu đô thị

Ban quản lý sẽ thực hiện những công việc cụ thể như: quản lý vận hành, quản lý kỹ thuật, quản lý môi trường, báo cáo công việc.

2.1. Quản lý vận hành

Ban quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị sẽ cần đảm bảo các công việc quản lý vận hành như:

 • Tư vấn, hỗ trợ chủ đầu tư xây dựng phương án quản lý cơ sở hạ tầng khu đô thị.
 • Tổ chức khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên và quỹ đất nhàn rỗi chưa sử dụng đầu tư xây dựng.
 • Tổ chức quản lý xây dựng đường xá, hệ thống giao thông, đảm bảo các công trình xây dựng không che chắn, lấn chiếm, làm ảnh hưởng mỹ quan đô thị.
 • Giám sát, kiểm định, đánh giá chất lượng vật tư chủ yếu, bộ phận công trình và công trình xây dựng, đánh giá tác động môi trường liên quan đến công trình xây dựng.
 • Báo cáo tình trạng công trình hạ tầng, dịch vụ khu đô thị với chủ đầu tư.
 • Phản ánh những kiến nghị, khiếu nại về cơ sở hạ tầng của cư dân với chủ đầu tư.
Ban quản lý cơ sở hạ tầng có vai trò quan trọng trong quản lý tòa nhà
Việc vận hành một tòa nhà, một khu đô thị không hề đơn giản và cần có sự tham gia của đội ngũ ban quản lý cơ sở hạ tầng chuyên nghiệp

2.2. Quản lý kỹ thuật

Về quản lý kỹ thuật, ban quản lý cơ sở hạ tầng khu đô thị sẽ cần thực hiện các công việc như:

 • Đảm bảo hệ thống cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, quản lý các công trình thoát nước (cống, rãnh, trạm bơm, trạm xử lý nước thải…)
 • Quản lý công trình cấp điện, chiếu sáng đô thị.
 • Tiến hành duy tu, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật như đường xá, hệ thống giao thông, các công trình công cộng…
 • Tổ chức giám sát thi công, quản lý, duy tu, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật của khu đô thị.
 • Thẩm định, kiểm tra vi phạm công trình hạ tầng kỹ thuật (nếu có).
 • Tiến hành đánh giá các tác động môi trường ảnh hưởng đến cơ sở hạ tầng của khu đô thị. Từ đó, ban quản lý sẽ tham vấn và đưa ra giải pháp xử lý thích hợp cho chủ đầu tư.
Công việc quản lý kỹ thuật thuộc phạm trù của ban quản lý cơ sở hạ tầng
Công tác quản lý cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị đòi hỏi ban quản lý cơ sở hạ tầng thực hiện nhiều nghiệp vụ khác nhau 

Xem thêm: Những thông tin cần biết về quản lý kỹ thuật tòa nhà

2.3. Quản lý môi trường

Ban quản lý cơ sở hạ tầng khu đô thị đối với công tác quản lý môi trường sẽ cần thực hiện:

 • Quản lý, đảm bảo vệ sinh công cộng sạch đẹp cho khu đô thị.
 • Đảm bảo cảnh quan, môi trường đô thị như trồng, chăm sóc cây xanh, hoa cỏ trên các con phố.
 • Quản lý vấn đề rác thải như thu gom, phân loại rác, xử lý rác thải… Lắp đặt và thường xuyên xử lý, bảo trì hệ thống thùng rác công cộng.
Đội vệ sinh chịu sự quản lý của ban quản lý cơ sở hạ tầng
Ban quản lý cơ sở hạ tầng khu đô thị sẽ cần quản lý, đảm bảo vệ sinh công cộng, cảnh quan sạch đẹp cho khu đô thị 

2.4. Báo cáo công việc

Ban quản lý cơ sở hạ tầng khu đô thị sẽ thực hiện báo cáo công việc với chủ đầu tư trong quá trình quản lý dự án.

Thông thường, ban quản lý sẽ thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất khi có các sự việc phát sinh trong khu đô thị. Điều này sẽ giúp chủ đầu tư nắm bắt được tổng thể hiện trạng vận hành, hoạt động của cơ sở hạ tầng khu đô thị. Và từ đó, chủ đầu tư sẽ có thể hoạch định được phương hướng hay những hành động, chiến lược cụ thể để cải thiện tình hình, phát triển khu đô thị.

Ban quản lý cơ sở hạ tầng thực hiện báo cáo cho chủ đầu tư
Ban quản lý sẽ thực hiện báo cáo định kỳ và báo cáo đột xuất cho chủ đầu tư

Xem thêm: Mẫu quy trình quản lý cơ sở hạ tầng khu đô thị từ Pan Services Hà Nội

3. Các quy định của pháp luật có liên quan đến ban quản lý xây dựng

Quy định về  quản lý xây dựng được quy định cụ thể trong Luật Xây dựng 2014. Liên quan đến quyền và nghĩa vụ của ban quản lý dự án về đầu tư xây dựng, Điều 69 Luật Xây dựng quy định rõ:

“Điều 69. Quyền và nghĩa vụ của ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

1. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có các quyền sau:

a) Thực hiện quyền quản lý dự án theo ủy quyền của chủ đầu tư;

b) Đề xuất phương án, giải pháp tổ chức quản lý dự án, kiến nghị với chủ đầu tư giải quyết vấn đề vượt quá thẩm quyền;

c) Thuê tổ chức tư vấn tham gia quản lý dự án trong trường hợp cần thiết sau khi được người quyết định đầu tư, chủ đầu tư chấp thuận.

2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng có các nghĩa vụ sau:

a) Thực hiện nghĩa vụ của chủ đầu tư về quản lý dự án trong phạm vi được ủy quyền;

b) Tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng bảo đảm yêu cầu về tiến độ, chất lượng, chi phí, an toàn và bảo vệ môi trường trong xây dựng;

c) Báo cáo công việc với chủ đầu tư trong quá trình quản lý dự án;

d) Chịu trách nhiệm về vi phạm pháp luật trong quản lý thực hiện dự án;

đ) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật”.

Tòa nhà hoạt động tốt dưới sự quản lý của ban quản lý cơ sở hạ tầng
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện quyền quản lý dự án theo ủy quyền của chủ đầu tư

4. Vì sao chủ đầu tư cần ban quản lý cơ sở hạ tầng khu đô thị chuyên nghiệp?

Việc quản lý cơ sở hạ tầng khu đô thị không hề đơn giản và chủ đầu tư nên xem xét thành lập ban quản lý cơ sở hạ tầng khu đô thị chuyên nghiệp. Điều này nhằm giúp:

 • Giảm tải khối lượng công việc cho chủ đầu tư vì để vận hành một khu đô thị cần rất nhiều nỗ lực liên quan đến việc quản lý vận hành, quản lý kỹ thuật, quản lý môi trường…
 • Kiểm soát, bao quát được công tác sửa chữa, các vấn đề xảy ra trên hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Ban quản lý có thể kiểm soát được công tác sửa chữa, bảo trì thiết bị và các vấn đề phát sinh trên hệ thống cơ sở hạ tầng khu đô thị.
 • Giúp giảm chi phí vận hành khu đô thị: Ban quản lý sẽ tư vấn cho chủ đầu tư phương án, chiến lược quản lý cơ sở hạ tầng hiệu quả và an toàn nhất. Mọi hoạt động được vận hành một cách quy củ, ít xảy ra các tình huống bất ngờ gây tổn hại, phát sinh chi phí
 • Giúp gia tăng giá trị cho khu đô thị: ban quản lý sẽ xử lý các phản ánh của người dân một cách nhanh chóng. Đảm bảo cơ sở hạ tầng hoạt động tốt, tạo được sự hài lòng cho cư dân và thu hút thêm nhiều khách hàng.
 • Giúp cải thiện chất lượng đời sống của cư dân sinh sống và làm việc trong khu đô thị: Khi các nhu cầu sử dụng cơ sở hạ tầng được đáp ứng, vấn đề phát sinh được xử lý nhanh chóng, cư dân sẽ có trải nghiệm và chất lượng sống tốt hơn tại khu đô thị.
 • Giúp nâng cao năng suất, đảm bảo tuổi thọ của các thiết bị, cơ sở hạ tầng: Ban quản lý sẽ thường xuyên, định kỳ bảo trì, sửa chữa các thiết bị, cơ sở hạ tầng. Nhờ đó, hiệu quả sử dụng, năng suất, tuổi thọ của thiết bị, cơ sở hạ tầng sẽ được đảm bảo ổn định lâu dài hơn.
 • Góp phần xây dựng mối quan hệ bền vững, đảm bảo lợi ích cho cư dân và chủ đầu tư: Ban quản lý cơ sở hạ tầng sẽ đóng vai trò trung gian, cầu nối giữa chủ đầu tư và cư dân. Đảm bảo các lợi ích giữa các bên và giữ được mối quan hệ bền vững.

Bên cạnh những thông tin trên bạn có thể tìm hiểu tổng quát hơn về công việc quản lý cơ sở hạ tầng tại bài viết Quản lý cơ sở hạ tầng khu đô thị – Những điều cần phải biết.

Ban quản lý cơ sở hạ tầng thực hiện đa nhiệm
Chủ đầu tư nếu không có thêm những “trợ thủ” chuyên nghiệp như ban quản lý cơ sở hạ tầng sẽ rất dễ rơi vào tình huống quá tải công việc

Có thể nhận thấy, để quản lý cơ sở hạ tầng khu đô thị một cách hiệu quả, chủ đầu tư rất cần phải có một đơn vị quản lý chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm hỗ trợ, tư vấn.

Pan Services Hà Nội là một trong những đơn vị cung cấp dịch vụ quản lý tòa nhà uy tín nhất hiện nay, hội tụ nhiều ưu điểm như:

 • Có bề dày kinh nghiệm thực tế trong quản lý cơ sở hạ tầng, quản lý bất động sản khu đô thị.
 • Ứng dụng, tích hợp nhiều công nghệ thông minh trong công tác quản lý.
 • Có quy trình, tiêu chuẩn thực hiện nghiệp vụ quản lý theo phong cách Nhật Bản.
 • Đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm, có chuyên môn, nhiệt huyết, luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ, tư vấn khách hàng.
Đội ngũ Pan Services Hà Nội
Đội ngũ Pan Services Hà Nội luôn nỗ lực tối ưu hóa để đem tới trải nghiệm dịch vụ tốt nhất dành cho khách hàng

Nếu bạn cần thêm thông tin về ban quản lý cơ sở hạ tầng khu đô thị hoặc tìm hiểu về dịch vụ quản lý khu đô thị, hãy liên hệ với Pan Services Hà Nội ngay hôm nay. Đội ngũ của chúng tôi luôn sẵn sàng đồng hành và hỗ trợ bạn.

Bài viết này hữu ích như thế nào?

Nhấp vào một ngôi sao để xếp hạng nó!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số vote: 1

Không có phiếu bầu nào cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

+1
Chia sẻ bài viết