Quy định quản lý khu đô thị

Ở góc độ chủ đầu tư hoặc ban quản lý khu đô thị, bạn cần nắm rõ các quy định quản lý khu đô thị để tránh vi phạm pháp luật. Bạn hãy cùng Pan Services Hà Nội tìm hiểu cụ thể qua bài viết sau.

1. Quy định quản lý khu đô thị là gì?

Quy định quản lý khu đô thị là những chuẩn mực cư xử, những quy tắc, những tiêu chuẩn hay định mức về kỹ thuật, kinh tế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thừa nhận, ban hành và buộc các cá nhân, tổ chức có liên quan đến khu đô thị phải tuân thủ.

Các quy định quản lý khu đô thị được thể hiện chủ yếu dưới hình thức quy phạm pháp luật. Quy định được ban hành dưới những hình thức văn bản quy phạm pháp luật của nhà nước.

Khu đô thị hiện đại được áp dụng quy định quản lý khu đô thị
Quy định quản lý khu đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thừa nhận, ban hành và buộc các cá nhân, tổ chức có liên quan đến khu đô thị phải tuân thủ

2. Quy định quản lý khu đô thị theo nghị định của pháp luật

Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị được quy định cụ thể tại Nghị định 91-CP của Chính phủ, ban hành ngày 17/8/1994. Một số điểm nổi bật của Nghị định có thể kể đến như:

2.1. Quy định về quản lý việc cải tạo và xây dựng các công trình trong đô thị

Quy định về quản lý việc cải tạo và xây dựng các công trình trong đô thị được quy định tại Chương 3 của Nghị định. Tại Điều 12 và 13 Nghị định chỉ rõ:

Điều 12. Các công trình trong đô thị bao gồm các công trình trên mặt đất, các công trình ngầm hoặc trên không, kể cả các công trình điêu khắc, tranh, áp phích, biển quảng cáo đều phải được thiết kế, xây dựng theo quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt.

Áp dụng quy định quản lý trong xây dựng thiết kế khu đô thị
Các công trình trong đô thị đều phải được thiết kế, xây dựng theo quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền xét duyệt

Điều 13. Quản lý việc cải tạo và xây dựng các công trình trong đô thị bao gồm:

1. Lựa chọn địa điểm xây dựng và cấp chứng chỉ quy hoạch để hướng dẫn việc sử dụng đất đô thị;

2. Cấp giấy phép xây dựng hoặc ra quyết định đình chỉ việc xây dựng, cải tạo các công trình trong đô thị;

3. Hướng dẫn việc cải tạo và xây dựng các công trình trong đô thị;

4. Đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình;

5. Điều tra, thống kê và lưu trữ hồ sơ các công trình trong đô thị.

Xem thêm: Tham khảo quy trình quản lý khu đô thị từ Pan Services Hà Nội

2.2. Quy định về việc bảo vệ cảnh quan và môi trường sống đô thị

Quy định về việc bảo vệ cảnh quan và môi trường sống đô thị được quy định tại chương 4 của Nghị định. Cụ thể, tại Điều 31, 32, 33 và 35 chỉ rõ:

Điều 31. Việc bố trí xây dựng các loại biển báo thông tin, quảng cáo, tranh, tượng ngoài trời có kích thước lớn của các tổ chức hoặc cá nhân có ảnh hưởng đến bộ mặt kiến trúc đô thị và mỹ quan đường phố phải có giấy phép lưu hành của Sở Văn hoá và giấy phép xây dựng của Kiến trúc sư trưởng hoặc Sở Xây dựng (đối với đô thị không có Kiến trúc sư trưởng).

Điều 32. Các loại cây xanh chuyên dùng, cây xanh công cộng và cây xanh trong các khuôn viên công trình tiếp cận mặt phố chính đều phải được trồng theo quy hoạch được duyệt và sự hướng dẫn của cơ quan quản lý đô thị cấp có thẩm quyền, đảm bảo các yêu cầu sử dụng, mỹ quan đô thị, cải tạo vi khí hậu, vệ sinh môi trường và không làm hư hỏng các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật dưới đất cũng như trên không.

Áp dụng quy định trong quản lý môi trường khu đô thị
Các loại cây xanh đều phải được trồng theo quy hoạch được duyệt và sự hướng dẫn của cơ quan quản lý đô thị cấp có thẩm quyền

Điều 33. Nghiêm cấm mọi việc đào bới, san lấp mặt bằng, khai thác khoáng sản làm biến dạng địa hình, cảnh quan ở những khu vực bảo vệ thiên nhiên, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng, các hồ chứa nước và mặt nước thoáng trong đô thị đã được quy hoạch, trừ trường hợp đặc biệt được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

Điều 35.

1. Tổ chức, cá nhân đang quản lý sử dụng các công trình có chất thải độc hại gây ô nhiễm môi trường đô thị phải có biện pháp xử lý để làm sạch trước khi thải ra công trình xử lý chung của đô thị, đồng thời phải đăng ký với cơ quan quản lý môi trường Nhà nước cấp có thẩm quyền về:

a) Các loại chất thải và lượng chất thải;

b) Phương án và biện pháp xử lý chất thải.

2. Trường hợp các chất thải gây độc hại do quá trình vận hành công trình gây ra chưa có biện pháp xử lý hữu hiệu thì được xem xét, xử lý bằng một trong những phương thức sau:

a) Đình chỉ hoạt động công trình;

b) Di chuyển công trình về địa điểm mới phù hợp với quy hoạch được duyệt.

Việc chặt hạ cây xanh trong đô thị phải được cơ quan quản lý đô thị có thẩm quyền cho phép, trừ trường hợp khẩn cấp do thiên tai, địch họa.

Xem thêm: Dịch vụ vệ sinh KHU ĐÔ THỊ chuyên nghiệp | Pan Services Hà Nội

2.3. Quy định về quản lý sử dụng và khai thác các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quy định về quản lý sử dụng và khai thác các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị được quy định tại Chương 5 Nghị định 91-CP. Cụ thể tại Điều 38, 39, 42 chỉ rõ:

Điều 39. Mọi công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị khi xây dựng xong phải được tổ chức nghiệm thu. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giao cho các cơ quan chuyên trách quản lý sử dụng và khai thác các công trình đó.

Nội dung quản lý sử dụng và khai thác các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị gồm:

1. Lập và lưu trữ lý lịch, hồ sơ kỹ thuật hoàn công xây dựng công trình;

2. Phát hiện các hư hỏng sự hoạt động bình thường cho các công trình;

3. Thực hiện chế độ duy tu, bảo dưỡng, cải tạo nâng cấp để duy trì chất lượng công trình theo định kỳ và kế hoạch hàng năm;

4. Ký kết các hợp đồng cung cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng và hướng dẫn việc thực hiện chế độ khai thác và sử dụng các công trình theo đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật Nhà nước;

5. Phát hiện và xử lý các vi phạm về chế độ sử dụng và khai thác các công trình cơ sở hạ tầng đô thị.

Xem thêm: Quản lý cơ sở hạ tầng khu đô thị – Những điều cần phải biết

Mạng lưới khu đô thị
Các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị bao gồm nhiều công trình như giao thông, cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, năng lượng, chiếu sáng…

2.4. Quy định về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm

Quy định về thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm quản lý khu đô thị được quy định tại chương 6 của Nghị định 91-CP. Cụ thể, tại Điều 51, 52 Nghị định chỉ rõ:

Điều 51. Nội dung thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định quản lý quy hoạch đô thị bao gồm:

1. Phát hiện các vi phạm về quy hoạch xây dựng đô thị;

2. Phát hiện và xử lý các trường hợp cấp giấy phép xây dựng sai hoặc không đúng thẩm quyền.

3. Phát hiện các hành vi xây dựng, phá dỡ công trình không có giấy phép hoặc sai với giấy phép;

4. Phát hiện các đơn vị thi công không có tư cách pháp nhân;

5. Phát hiện các vi phạm bảo vệ cảnh quan môi trường sống đô thị;

6. Phát hiện các vi phạm về chế độ sử dụng và khai thác các công trình cơ sở hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Sơ đồ một khu đô thị
Một trong những nội dung thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định quản lý quy hoạch đô thị là phát hiện các vi phạm về quy hoạch xây dựng đô thị

Bên cạnh những thông tin về quy định trên, bạn có thể tìm hiểu thêm về công việc quản lý khu đô thị tại bài viết Quản lý khu đô thị là gì? Những điều cần biết về quản lý khu đô thị.

Để quản lý khu đô thị tốt, hiệu quả, chủ đầu tư và ban quản lý khu đô thị cần chú ý tuân thủ các quy định pháp luật. Việc quản lý không hề đơn giản, đòi hỏi nhiều nỗ lực, thời gian nên chủ đầu tư có thể tham khảo phương án sử dụng dịch vụ của đơn vị quản lý khu đô thị chuyên nghiệp, có chuyên môn, kiến thức và kinh nghiệm.

Hiện nay, Pan Services Hà Nội là một trong những đơn vị quản lý bất động sản, quản lý khu đô thị uy tín, chuyên nghiệp hàng đầu trên thị trường hiện nay. Pan Services Hà Nội hội tụ nhiều ưu điểm vượt trội như:

  • Có kinh nghiệm chuyên môn và kinh nghiệm từ tập đoàn mẹ hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản tại Nhật Bản. Với kinh nghiệm đã từng triển khai cho đa dạng các khách hàng, Pan Services Hà Nội có thể đáp ứng tốt nhu cầu quản lý khu đô thị của cả chủ đầu tư và cư dân sinh sống trong khu đô thị.
  • Có quy trình quản lý bài bản, chuyên nghiệp, giúp chủ đầu tư giảm thiểu được tối đa chi phí, nỗ lực, giảm thiểu được tối đa các phát sinh, vướng mắc trong quá trình quản lý khu đô thị. Với quy trình quản lý khu đô thị bài bản, cư dân khu đô thị cũng sẽ có trải nghiệm sống hoàn hảo, thuận tiện hơn.
  • Áp dụng công nghệ hiện đại với nhiều tiện ích vượt trội giúp quy trình quản lý khu đô thị trở nên đơn giản, hiệu quả hơn. Tối ưu hóa các khoản chi phí về nhân sự, thời gian và công sức quản lý. Về phía cư dân, các ứng dụng công nghệ hiện đại giúp cư dân có được sự thuận tiện, thoải mái nhất khi sử dụng các dịch vụ, tận hưởng cuộc sống tại khu đô thị.
  • Đặc biệt, Pan Services Hà Nội còn sở hữu đội ngũ nhân sự có chuyên môn cao, nhiệt huyết và sẵn sàng tư vấn, đồng hành cùng chủ đầu tư và cư dân khu đô thị.
đội ngũ Pan Services Hà Nội
Đội ngũ Pan Services Hà Nội giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý khu đô thị

*

Hiểu rõ và đảm bảo thực hiện các quy định quản lý khu đô thị sẽ giúp cả chủ đầu tư, ban quản lý và cư dân sống trong khu đô thị có thể tuân thủ đúng các quy định pháp luật. Điều này sẽ giúp góp phần xây dựng khu đô thị ngày càng phát triển, đảm bảo quyền lợi chính đáng của các bên liên quan.

Nếu bạn cần thêm thông tin hay tư vấn về quy định quản lý khu đô thị, bạn có thể liên hệ với Pan Services Hà Nội. Đội ngũ Pan Services Hà Nội luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ bạn.

Bài viết này hữu ích như thế nào?

Nhấp vào một ngôi sao để xếp hạng nó!

Đánh giá trung bình 5 / 5. Số vote: 1

Không có phiếu bầu nào cho đến nay! Hãy là người đầu tiên đánh giá bài viết này.

+1
Chia sẻ bài viết
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
BÌNH LUẬN